JJ Nitro

Centras
Noua Pagina CENTRAS
Thursday, 21 June 2018
Voluntariatul, certificare pentru angajare PDF Imprimare E-mail

 CENTRAS Constanţa desfăşoară în acest moment proiectul "Voluntariatul, certificare pentru angajare", proiect realizat în parteneriat cu Radio Constanţa şi finanţat de Comisia Europeană prin programul „Tineret în Acţiune” care vine în întâmpinarea nevoilor voluntarilor de a li se recunoaşte abilităţile şi competenţele dobândite prin voluntariat ca experienţă profesională la angajare.  Dat fiind faptul că proiectul se adresează în special sectorului ONG din regiunea de SE a României (Galaţi, Brăila, Tulcea, Ialomiţa, Călăraşi, Buzau), o etapă foarte importantă în realizarea demersurilor acestui proiect este selectarea a 5 ONG-uri din această regiune, care să sprijine culegerea informaţiilor necesare certificării voluntariatului la nivel local. Prin implicarea în acest proiect, C. Roxana: veţi fi beneficiarii direcţi ai tuturor activităţilor de instruire/ formare/ informare în domeniu, precum şi parteneri şi beneficiari în elaborarea rezultatelor şi produselor proiectului.
Daca consideraţi că recunoaşterea voluntariatului ca experienţă profesională este utilă organizaţiei pe care o reprezentaţi, pentru atragerea de voluntari, creşterea eficienţei organizaţiei în lucrul cu voluntarii şi dezvoltarea programelor de voluntariat în organizaţia şi judeţul dvs, vă puteţi înscrie ca parteneri în proiect prin completarea şi trimiterea formularului de înscriere ataşat.

Proiectul naţional “VOLUNTARIATUL, CERTIFICARE PENTRU ANGAJARE” are ca scop clarificarea principiilor, standardelor şi condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească metodele de educaţie nonformală aplicate de ONG-uri şi sistemul de evaluare şi validare a abilităţilor şi competenţelor dobândite prin activităţi de voluntariat, astfel încât acestea să fie recunoscute şi valorificate la angajare, iar voluntariatul să devină o activitate atractivă pentru tineri, în nevoia lor de formare profesională.

Criterii de selectie:

 -   să desfăşoare activităţi de educaţie nonformală cu tineri voluntari între 15-30 de ani (să fie organizaţii de tineret) şi să implice în proiect un număr minim de 10 voluntari

-   să practice anumite metode de educaţie nonformală sau tehnici de lucru cu voluntarii

-   să prezinte o motivaţie întemeiată pentru implicarea în toate etapele proiectului

-   să delege un responsabil tânăr, cu experienţă în domeniul psiho-social, care să participe la seminarul naţional, să organizeze şi să coordoneze întâlnirile locale şi să aplice instrumentele de lucru în rândul reprezentanţilor ONG, responsabililor cu politici pentru tineret şi angajatorilor locali, cu sprijinul voluntarilor interni ai organizaţiei pe care o reprezintă.

 

Responsabilităţile în cadrul acestui proiect şi beneficiile obţinute:

 RESPONSABILITĂŢILE ORGANIZAŢIILOR PARTENERE

SELECTATE ÎN PROIECT:

 

1.Completarea unui chestionar pentru strângerea de informaţii preliminare în ceea ce priveşte nivelul la care se află procesul de recunoaştere/ validare a învăţării nonformale realizate prin activităţi voluntare.

 2.Încheierea a cel puţin 2 parteneriate la nivel local de către cele 5 ONG-uri selectate în proiect din cele 5 judeţe, cu Inspectoratele Şcolare Judeţene, cu Direcţiile Judeţene de Tineret, cu Consiliile locale acolo unde va fi posibil, pentru a implica responsabilii cu politicile de tineret în discuţiile din cadrul întâlnirilor de lucru naţionale şi local/ regionale.

 3. martie 2010: Realizarea unei activităţi de focus-grup la nivel intern pentru cel puţin 15 tineri voluntari ai organizaţiei partenere, în vederea identificării metodelor inovative specifice învăţării nonformale aplicate şi dezvoltarea unui instrument creativ de evaluare a abilităţilor şi competenţelor dobândite prin intermediul acestora, care va putea fi propus în etapa de elaborare a sistemului de validare a învăţării nonformale.

 4.1-4 aprilie 2010: SEMINAR NAŢIONAL de 4 zile, realizat la Constanţa, între tineri din ONG-uri şi responsabilii cu politicile de tineret. La acest seminar va participa cel puţin 1 reprezentant al ONG-urilor partenere la nivel naţional. Scopul seminarului va fi propunerea şi elaborarea de politici privind validarea învăţării nonformale prin voluntariat precum şi a metodelor de învăţare nonformală inovative practicate şi care pot fi bază de analiză în validarea competenţelor şi cunoştinţelor voluntarilor. În cadrul seminarului participanţii vor prezenta modele de bună practică în domeniul învăţării nonformale şi metode, proceduri practicate până în acest moment pentru validarea acesteia.  Seminarul va oferi participanţilor posibilitatea de a participa la sesiuni interactive de lucru în care se vor prezenta metode de dezvoltare personală, de dezvoltare de abilităţi şi competenţe în domeniile de activitate practicate, care vor fi coordonate de doi specialişti în metode experienţiale de lucru şi dinamică de grup. Pe baza modelelor de bună practică oferite, se vor elabora criterii/ standarde pe care trebuie să le îndeplinească aceste metode pentru putea fi validate ca experienţă profesională la angajare.

 5.mai 2010: Organizarea la nivel local, a unei întâlniri (misiuni) locale de 1 zi. La această întâlnire vor participa: reprezentanţii a cel puţin 3 ONG-uri locale care desfăşoară activităţi de educaţie nonformală, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale responsabile de politicile de tineret şi tineri voluntari (invitaţi de organizaţia gazdă), în scopul elaborării/ propunerii de politici locale privind validarea învăţării nonformale prin voluntariat precum şi a metodelor de învăţare nonformală inovative practicate de ONG-uri.

Ř  Programul întâlnirii va fi de o zi, urmată de 2 zile de consultanţă şi asistenţă tehnică acordată de CENTRAS Constanţa ONG-ului partener în proiect, pentru elaborarea designului unui sistem propriu de evaluare a abilităţilor şi competenţelor dobândite de voluntari. De asemenea, se vor oferi echipei locale informaţiile necesare pentru aplicarea instrumentelor de lucru realizate în proiect (metode eficiente de lucru cu voluntarii, chestionare, interviuri, analiză de caz şi de conţinut etc).

Ř  Elaborarea împreună cu voluntarii a unui chestionar şi a unui ghid de interviu pentru angajatori care să reflecte măsura în care voluntariatul a contat la angajare până în acel moment, şi cerinţele angajatorilor pentru recunoaşterea abilităţilor şi competenţelor dobândite prin voluntariat.

 6.Iunie-iulie 2010: Aplicarea interviului şi a chestionarului la cel puţin 7 angajatori din fiecare judeţ implicat în proiect, de către coordonatorii locali

 7.septembrie 2010): un seminar local de o zi, realizat de către cele 5 ONG-uri partenere în proiect, pentru diseminarea şi exploatarea rezultatelor proiectului cuprinse în ghidurile de specialitate. Seminariile se vor adresa unui număr de cel puţin alţi 50 de reprezentanţi ONG pe plan local, instituţii publice, tineri voluntari, tineri elevi din licee- potenţiali voluntari Cu această ocazie, tinerii participanţi vor afla despre oportunităţile oferite de programul Tineret în Acţiune precum şi de ONG-urile de pe plan local.

 8.Asigurarea condiţiilor de siguranţă şi protecţie a participanţilor: promovarea unui „cod de comportament” comun (ex. Nu este permis consumul de alcool sau droguri pe parcursul întâlnirilor din proiect, fumatul se va realiza doar în afara cadrului de lucru etc.); fiecare ONG partener trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru siguranţa şi protecţia participanţilor în proiect pe tot parcursul desfăşurării activităţilor.

În al doilea rând, pentru a asigura primul ajutor în caz de eventuale accidente neprevăzute, la întâlnirile locale va fi prezent un reprezentant al Asociaţiei Crucea Roşie care va dispune de o trusă de prim ajutor şi de informaţii practice privind posibilitatea de accidentare  şi de asemenea organizatorii vor oferi participanţilor în mapa de lucru informaţii cu privire la datele de contact de la Poliţia, Spitalul local precum şi informaţi oferite de Crucea Roşie cu privire la primul ajutor.

 

9.Promovarea proiectului în presa locală.

 BENEFICIILE IMPLICĂRII ÎN PROIECT:

 -    informare, instruire şi consultanţă pe tot parcursul proiectului (seminarul naţional, misiunile locale, activităţile de consultanţă) cu privire la metode inovative de educaţie nonformală şi dezvoltare personală pentru voluntari şi personalul organizaţiilor

-    participarea gratuită la seminarul naţional de 4 zile desfăşurat la Constanţa în perioada 1-4 Aprilie 2010 care va avea ca scop schimbul de experienţă şi modele de bună practică în domeniul învăţării nonformale şi elaborarea unui sistem de metode, proceduri de validare a competenţelor dobândite prin activităţi de voluntariat, necesar în certificarea voluntarilor la o potenţială angajare. În acest fel, va creşte atractivitatea activităţilor de voluntariat în rândul tinerilor.

-    implicarea în echipa de lucru pentru dezvoltarea unui sistem eficient de metode, instrumente, proceduri, reguli de validare a abilităţilor şi competenţelor dobândite de voluntari, echipă care va fi promovată prin intermediul materialelor promoţionale şi a ghidurilor practice realizate în cadrul proiectului

-    posibilitatea de a participa gratuit la cursurile CENTRAS Constanţa de scriere de proiecte, consiliere şi mentorat, pe perioada desfăşurării proiectului, pentru dezvoltarea capacităţii organizaţiilor nonguvernamentale de a aplica la proiecte de finanţare în domeniul voluntariatului şi a educaţiei nonformale

-    asigurarea costurilor de transport, masă şi cazare pentru toate activităţile publice ale proiectului

-    asigurarea de materiale promoţionale (afişe, pliante, tricouri, ghidurile elaborate în cadrul proiectului) pentru promovarea la nivel local

-    promovarea organizaţiei pe site-ul CENTRAS Constanţa (www.centras-constanta.ro) prin crearea unei secţiuni speciale dedicate acestui proiect unde vor fi afişate informaţii actualizate permanent cu privire la tema proiectului, la ONG-urile partenere implicate în proiect la nivel naţional, prin înfiinţarea unui forum de discuţie pentru voluntari. Proiectul va fi promovat şi pe site-ul Pro Vobis- Centrul Naţional de Voluntariat (www.voluntariat.ro) prin publicarea de articole în buletinul informativ al Reţelei Naţionale a Centrelor de Voluntariat din România

-    promovarea organizaţiei la nivel local şi la nivel naţional prin intermediul materialelor promoţionale realizate în proiect (afişe, pliante, tricouri, 2 ghiduri cu titlurile „Validarea învăţării nonformale realizate prin activităţi de voluntariat” şi „Voluntariatul, o resursă pentru angajatori”)

-    promovarea voluntarilor ONG-urilor partenere în proiect prin intermediul unei baze de date care va furniza date de contact, abilităţi, competenţe dobândite, CV-ul voluntarului, bază de date care va fi disponibilă pe site-ul CENTRAS Constanţa (www.centras-constanta.ro) şi promovată în rândul angajatorilor pe plan local/ regional cu sprijinul AJOFM. În acest fel, munca de voluntariat va fi mai atractivă pentru voluntarii interni ai organizaţiilor partenere

-    experienţă în dezvoltarea şi implementarea unui proiect Tineret în Acţiune

certificat de competenţe pentru toate activităţile realizate în proiect.

 

 

CERERE DE INSCRIERE CA BENEFICIAR AL PROIECTULUI

“VOLUNTARIATUL, CERTIFICARE PENTRU ANGAJARE”

Ianuarie- Septembrie 2010

destinat organizaţiilor neguvernamentale de tineri sau/şi în beneficiul tinerilor,

din judeţele Galaţi, Brăila, Tulcea, Ialomiţa, Călăraşi


Organizaţia / Instituţia ____________________________________________________________________

 

Sediul Organizaţiei / Instituţiei______________________________________________________________

 

Date de contact:

Telefon:____________________;Fax:_____________________;E-mail_____________________________

  

Tipul organizaţiei:

(bifaţi una sau ambele situaţii, după caz)

Organizaţie de tineret (între 15-30 de ani)                      q

Organizaţie care lucrează în beneficiul tinerilor            q

 

Menţionaţi una sau două persoane (angajate sau/şi voluntari) din cadrul
organizaţiei care vor participa la activităţile proiectului şi vor coordona activităţile locale din proiect,
realizate în parteneriat:

q Nume şi prenume:

q Funcţia în cadrul organizaţiei:

q Date de contact (telefon, fax, email):

 q Nume şi prenume:

q Funcţia în cadrul organizaţiei:

q Date de contact (telefon, fax, email):

Organizaţia practică metode de educaţie nonformală pentru dezvoltarea personală a voluntarilor/ tinerilor

DA q

NU q

În caz afirmativ, specificaţi metodele utilizate:

 

 

Organizaţia utilizează metode, instrumente, proceduri de evaluare şi validare a
abilităţilor şi competenţelor voluntarilor? Vă rugăm specificaţi:

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

 

Motivaţia/ Interesul organizaţiei pentru participarea ca beneficiar al programului:
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


În cadrul proiectului au fost elaborate două ghiduri, respectiv
„Validarea învăţării nonformale realizate prin activităţi
de voluntariat”
şi „Voluntariatul, o resursă pentru angajatori”
, care pot fi achiziţionate gratuit prin comanda la adresa de
email office@centras-constanta.ro, cu plata ramburs
a cheltuielilor poştale.


Cuprinsul Ghidului pentru ONG-uri
VALIDAREA ÎNVĂŢĂRII NONFORMALE REALIZATE PRIN
ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT


CUPRINS

CAP. I. ELEMENTE INTRODUCTIVE -pag 5
DE CE ACEST PROIECT?-pag 6
AVEM NEVOIE DE O VALIDARE ŞI CERTIFICARE A VOLUNTARIATULUI?-pag 8
CAP. II. PRACTICA FORMĂRII DE COMPETENŢE PRIN VOLUNTARIAT-pag 11
CAP. III. PRACTICA EVALUĂRII, VALIDĂRII ŞI CERTIFICĂRII DE COMPETENŢE-pag 14
CAP. IV. CONCLUZIILE PROIECTULUI DE FAŢĂ-pag 21
ETAPELE PROCESULUI DE EVALUARE/ VALIDARE/ CERTIFICARE A
ABILITĂŢILOR ŞI COMPETENŢELOR DOBÂNDITE PRIN VOLUNTARIAT-pag 24
I ETAPĂ: FORMAREA COMPETENŢELOR LA VOLUNTARI-pag 24
a-II-a ETAPĂ: EVALUAREA COMPETENŢELOR VOLUNTARILOR-pag 30
a-III-a ETAPĂ: VALIDAREA COMPETENŢELOR VOLUNTARILOR, Instrumente
de validare a competenţelor voluntarilor-pag 33
a-IV-a ETAPĂ: CERTIFICAREA COMPETENŢELOR VOLUNTARILOR-pag 35
a- V-a ETAPĂ: LUCRUL CU MEMBRII COMUNITĂŢII-pag 35
CAP. V. POLITICI PUBLICE NECESARE ÎN PROCESUL DE ELABORARE ŞI APLICARE
 A UNUI  DE SISTEM DE VALIDARE A COMPETENŢELOR VOLUNTARILOR-pag 36
CE SUNT POLITICILE PUBLICE?-pag 36
CONŢINUTUL POLITICII PUBLICE SAU CUM FORMULĂM O POLITICĂ PUBLICĂ-pag 37
5.1 Politici publice sau direcţii de acţiune stabilite de Guvernul
României la nivel naţional, în domeniul educaţiei pentru perioada
2009- 2012-pag 40
5.2 Politici publice sau direcţii de acţiune stabilite de Guvernul
României la nivel naţional, în ceea ce priveşte piaţa muncii
pentru perioada 2009- 2012-pag 40
5.3 Politici publice sau direcţii de acţiune stabilite de Guvernul
României la nivel naţional, în domeniul tineretului pentru perioada
2009- 2012-pag 41
POLITICI PUBLICE SAU DIRECŢII DE ACŢIUNE PROPUSE ÎN ACEST
PROIECT ÎN DOMENIUL VALIDĂRII ŞI CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR
DOBÂNDITE PRIN VOLUNTARIAT-pag 41
ANEXE-pag 44
ANEXA 1 - DEFINIRE CONCEPTE-pag 44
ANEXA 2 - CONTRACT DE VOLUNTARIAT-pag 46
ANEXA 3 - FORMULAR DE LUARE ÎN EVIDENŢĂ A VOLUNTARILOR-pag 49
ANEXA 4 – FIŞA POSTULUI PENTRU VOLUNTARI-pag 52
ANEXA 5 - FIŞA DE ACTIVITATE A VOLUNTARULUI-pag 53
ANEXA 6 - FORMULAR DE PLECARE A VOLUNTARULUI DIN
ORGANIZAŢIE (exit)-pag 55
ANEXA 7 - CHESTIONARUL APLICAT ONG-urilor LA NIVEL NAŢIONAL-pag 57
ANEXA 8 - CENTRE DE VOLUNTARIAT PENTRU EXPERTIZĂ,
CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIUL VOLUNTARIATULUI-pag 60
BIBLIOGRAFIE-pag 62


Cuprinsul Ghidului pentru angajatori

VOLUNTARIATUL,O RESURSĂ PENTRU ANGAJATORI
CUPRINS
ELEMENTE INTRODUCTIVE-pag 5
DE CE ACEST PROIECT?-pag 6
CAP. 1. VOLUNTARIATUL, RESURSĂ PENTRU
FORMAREA DE ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE UTILE ANGAJATORILOR-
Ofertă pentru angajatori-pag 10
1.1. Legea voluntariatului, cadrul pentru
dezvoltarea cererii şi ofertei de abilităţi şi
competenţe profesionale-pag 10
1.2. Tipuri de activităţi în care sunt implicaţi
voluntarii şi metode de formare a lor-pag 11
1.3. Abilităţi şi competenţe formate prin
voluntariat-pag 17
1.4. Validarea învăţării prin voluntariat-pag 20
CAP. 2. PRACTICA FIRMELOR DIN ROMÂNIA ÎN
DOMENIUL VOLUNTARIATULUI-pag 22
2.1. CSR- Premisa creşterii gradului de valorizare
de către companii a voluntariatului şi a învăţării
prin voluntariat-pag 22
2.2. Exemple ale practicii CSR din România-pag 25
Fundaţia VODAFONE România -pag 25
ROMPETROL România-pag 26
PETROM România-pag 28
HABITAT FOR HUMANITY-pag 31
CAP. 3. ANGAJATORII- CEREREA DE ABILITĂŢI
ŞI COMPETENŢE FORMATE PRIN VOLUNTARIAT-pag 33
3.1. Cererea conform anunţurilor de angajare-pag 33
3.2. Abilităţi şi competenţe cerute la angajare,
conform cercetării în rândul angajatorilor
efectuate în cadrul proiectului-pag 34
CAP. 4. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI PRACTICE
PENTRU ANGAJATORI-pag 44
4.1. Criterii pentru definirea preferinţelor
angajatorilor-pag 44
4.2. Recomandări pentru angajatori-pag 46
ANEXĂ- CENTRE DE VOLUNTARIAT DIN ŢARĂ
CU EXPERTIZĂ ÎN DOMENIUL VOLUNTARIATULUI-pag 49
BIBLIOGRAFIE-pag 52

 

Voluntari cu merite deosebite în domeniul
voluntariatului la nivelul regiunii de SE

-CV Arama Ionel Braila
-CV Adriana Dragomir Buzau
-CV Mihaiu Auras Buzau
-CV Florentina Serban Constanta
-CV Ispas Cristina Constanta
-CV Toba Stefania Constanta
-CV Andrei Dragos Tulcea
-CV Ionela Retca Tulcea
 

 
 
Urmator >